new in gym

Prej tash e tutje orari i aerobikut është nga ora 19:00 deri 20:00 çdo ditë përveq të dieleve.

------

Palestra GYM eshte e mbyllur me datat:

- Dita e Pavarsisë së Republikës së Kosovës [17.Shkurt]

- Për festën e Vitit të Ri [31.Dhjetorë] nga 18:00 deri më [1.Janar] 12:00