Çmimorja në palestrën e juaj gym

mënyra e parë

Anëtarësim i Pakufizuar - 14.90  në muaj - me urdhërpagesë/kontratë bankare

mënyra e dytë

Anëtarësimi 1 mujorë - 28 €

mënyra e tretë

Anëtarësimi 6 mujor - 100 €

mënyra e katërt

Anëtarësimi 1 vjetorë - 150 €

mënyra e pestë

Anëtarësimi 1 vjetorë me TEB Starcard (deri ne 12 këste) - 180 €

mënyra e gjashtë

Anëtarsimi 1 mujorë për të mitur (nën moshën 18 vjeç) 25  €

mënyra e shtatë

Anëtarsimi ditor (1 herë në ditë) 5  €

SOLARIUMI:

4 min.

2 €

 

DUSHAT:

5 min.

0,5